Categorieën
Verenigingsnieuws

Nieuwe voorzitter

Bericht over het overdragen van de voorzittershamer van Rien van den Broecke aan Klaas Orsel.

25 juli 2021

Van de oude Voorzitter, Rien van den Broecke

rienvandenbroecke

Waarde leden van de Unie van Nederlandse Veteranen. Bij mijn vertrek als voorzitter op de Algemene leden vergadering 30 oktober a.s. Heb ik de behoefte om via deze nieuwsbrief u allen hartelijk te bedanken voor het vertrouwen wat u mij de afgelopen jaren heeft geschonken.

Gedurende bijna 30 jaar heb ik leiding mogen geven aan onze vereniging. Dat heb ik niet alleen kunnen maar ook met steun van het gehele bestuur en niet te vergeten mijn echtgenote die mij altijd heeft gesteund. De Unie van Nederlandse Veteranen is een stabiele vereniging die de saamhorigheid en kameraadschap hoog in het vaandel heeft staan. Als vereniging nemen wij deel aan diverse evenementen met een detachement zoals : Bevrijding defilé in Wageningen, de Nederlandse Veteranendag,vele herdenkingen in het land en waar nodig is het bestuur aanwezig bij bijeenkomsten op uitnodiging.

Voorts heb ik uw belangen behartigd als lid van de vereniging Veteranen Platform. Al met al het was een fijne tijd om uw voorzitter te zijn en ik draag dan ook met een gerust hart het stokje over aan mijn opvolger Klaas Orsel die al enige taken van mij heeft overgenomen dit in verband met mijn en de gezondheid van mijn echtgenote. Dank en tot ziens op de Algemene ledenvergadering op 30 oktober bij Boerke Mutsaers.

Rien van den Broecke

Van de nieuwe voorzitter, Klaas Orsel:

IJs en wederdienende zal ik op 30 oktober het stokje overnemen van Rien van den Broecke. Een voorzitter die met hart en ziel de vereniging de afgelopen jaren op een zeer goede wijze heeft geleid. Ik zal trachten in zijn geest het beleid voort te zetten met daarbij volle aandacht aan ledenwerving. U kunt op mij rekenen.

Nu de werkelijkheid. We hebben een periode meegemaakt van bijna twee jaar dat ons leven werd beheerst door een virus die ons beperkte in bewegingen maar ook velen van ons ziek heeft gemaakt en in sommige gevallen met een slechte afloop. Als vereniging hebben we geen activiteiten kunnen ontplooien. In feite lag het verenigingsleven stil. Gelukkig zijn de regels weer versoepeld en hopen we, onvoorziene omstandigheden voorbehouden, onze ledenvergadering weer te kunnen houden op 30 oktober a.s. bij Boerke Mutsaers. Ik hoop dat velen van u aanwezig zullen zijn. We kunnen dan weer bijpraten en genieten van een fijne lunch. Daarnaast zullen we zorgen voor een spreker. Dus houdt zaterdag 30 oktober vrij en kom naar de leden vergadering.

Klaas Orsel