Categorieën
Verenigingsnieuws

Algemene Ledenvergadering

5 oktober 2022

Tijd: 29 oktober 2022, aanvang 10:30 uur
Plaats: Kumpulan, KTOMM Bronbeek (Velperweg 147, 6824 MB Arnhem)

Agenda

  1. Opening van de vergadering
  2. Vaststellen van de agenda
  3. Vaststellen verslag vorige vergadering
  4. In-/uitgaande stukken en mededelingen
  5. Ervaring van het bestuur 5 mei Wageningen en Landelijke Veteranendag
  6. Uitreiking medailles
  7. Pauze
  8. Spreker: Peter Bercx
  9. Rondvraag
  10. Sluiting vergadering

Aanmelden voor de ALV/Reünie kan via email: secretarisunv@gmail.com of telefoon: 06-24157110.

Na afloop van de vergadering kunt u deelnemen aan een gezamenlijke maaltijd. Kosten voor deze maaltijd zijn € 20,00 per persoon.

Betaling van de maaltijd graag bij opgave van deelneming aan de ALV/Reünie op rekening NL 59 INGB 0002642305 t.n.v. Unie Nederlandse Veteranen ovv uw naam.

Het bestuur hoopt u allen op de vergadering te zien.