Doel van de Unie

De doelen van de Unie van Nederlandse Veteranen zijn:

  • Het waarborgen van het saamhorigheidsgevoel van hen die in de krijgsmacht of koopvaardij dienen of gediend hebben, die deelgenomen hebben aan het verzet ten tijde van de Tweede Wereldoorlog, of hebben deelgenomen aan vredesacties in Europees of internationaal verband.
  • Het bevorderen van vriendschappelijke betrekkingen en samenwerking op nationaal, Europees en internationaal niveau, met organisaties van oud-strijders met aanverwante doelstellingen.
  • De behartiging van de materiele en immateriële belangen en hulpverlening, zowel collectief als individueel, zoveel mogelijk in samenwerking met gelijkgerichte organisaties en instellingen.
  • Het bijdragen van het verkrijgen van erkenning van de status “veteraan”.
  • Het ijveren voor een blijvend eren en op waardige wijze gedenken van de gevallenen.