Categorieën
Verenigingsnieuws

Contributie 2024

Beste leden van de Unie van Nederlandse Veteranen,

We lopen al weer tegen het eind van het jaar 2023.

Voor ons ligt 2024. Dit betekent dat het weer tijd wordt voor het overmaken van de contributie voor 2024. Wilt u zo vriendelijk zijn het bedrag van € 30,00 over te maken op rekening NL 59 INGB 0002642305 t.n.v. Unie Nederlandse Veteranen, o.v.m. ‘Contributie 2024 [uw naam]’.