Categorieën
Verenigingsnieuws Veteranennieuws

In Memoriam: Rien van den Broecke

Met diepe droefheid delen wij u mede dat op 27 april van ons is heengegaan onze erevoorzitter

Marinus Petrus van den Broecke

Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Herinneringsmedaille VN Vredesoperaties met gesp Libanon
United Nations Interim Force in Libanon Service Medal
Medaille voor langdurige, eerlijke en trouwe dient bij de Koninklijke Landmacht in zilver
Huwelijksmedaille 2002
Europakruis van de CEAC
Ereteken van Erkentelijkheid UNV in Goud
IMOS Distinguished Merit Cross
IMOS Order of Merit, Officer
Kruis ECOS België
Draaginsigne Veteranen
Draaginsigne Nobelprijs VN Militairen
Gerechtigd tot het dragen van de groene baret van het Korps Commandotroepen
Gerechtigd tot het dragen van de blauwe baret van de Verenigde Naties

Hij was een buitengewone persoonlijkheid en zeer gewaardeerd dienaar van zijn land.

Wij danken hem voor zijn tomeloze inzet voor de Unie van Nederlandse Veteranen: als penningmeester van 1991-1999 en van 1999 tot 2023 als voorzitter. Hij heeft deze functies met grote toewijding en inzet vervult. Hij heeft in deze periode veel aandacht geschonken aan de belangen van zijn kameraden en passie voor dienstbaarheid. Hij heeft de Unie van Nederlandse Veteranen altijd met veel inzet en op gepaste wijze vertegenwoordigd bij vele evenementen.

Op 25 november 1954 werd hij opgeroepen als dienstplichtig soldaat en verliet de militaire dienst in 1991 als sergeant-majoor. Gedurende zijn diensttijd heeft hij de opleiding tot commando gevolgd en was gerechtigd de groene baret te dragen. Voorts werd hij in 1986 voor zes maanden uitgezonden naar de Libanon.

Na zijn diensttijd heeft hij zich geheel gewijd aan de Unie van Nederlandse Veteranen.

Voor zijn inzet voor de Unie van Nederlandse Veteranen werd hij in 2016 Koninklijk onderscheiden tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau en voorts in werd hij in 2018 tot Erelid en in 2021 tot Erevoorzitter van de Unie benoemd.

Het bestuur

K.J. Orsel, voorzitter
G. Storteboom, secretaris
R.J.M. Verkuijlen, penningmeester
E.H. Müller, algemeen bestuurslid (webmaster)
Drs. G. Ouwerkerk, algemeen bestuurslid